Σχολικός ψυχολόγος για τις φωνές διαμαρτυρίας για τα νέα μέτρα