Σε εξέλιξη βρίσκεται η απογραφή του πληθυσμού στην Ελλάδα