Σέρρες | Εισαγγελική παρέμβαση για γονείς που αρνούνται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο