Σφοδρή επίθεση για επιδοτήσεις και πανωγραψίματα στην Ένωση Περιφεριεών – Ώρα Αιχμής