“Σιδηρούν παραπέτασμα”! Γερμανικά τεθωρακισμένα σε Πολωνικό έδαφος με πορεία ανατολικά