Συμβολή των Λιμενικών Αρχών Ιεράπετρας στην εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος