Συνεχίζουν να έρχονται από Δράμα και Ξάνθη ασθενείς στο Νοσοκομείο Καβάλας