Συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος με θέμα την παρουσίαση μελέτης για τον κατώτατο μισθό