Συνεδριάζει η Διακομματική Επιτροπή Θράκης | Αντιδράσεις για την μη-συμμετοχή της Αν. Μακεδονίας