Συρίγος, Νεάρχου, Μαζαράκης, Η σύνοδος για την Λιβύη. Τι κρίνεται μέσα στον επόμενο μήνα