Σύσκεψη για την προστασίατων παιδιών απο το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας ΑΜ-Θ