Συστήνονται ως “Εθνική Αστυνομία” και προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες