Σκιές πάνω από το πάγωμα του Ταμείου Υδρογονανθράκων από κόμματα