Σωτήρης Σέρμπος, Η θεωρίες Παντουρκισμού, η ενόχληση της Ρωσίας και τα Ισπανικά παιχνίδια