Στα τρία μοιράστηκαν οι νέοι για τις εκδηλώσεις καταδίκης του ψευδοκράτους