Σταυρίδης | Θα προτείνω την αγορά νέων 4&4 οχημάτων για την χειμερινή περίοδο