Στενεύουν τα περιθώρια στα Νοσοκομεία της Β. Ελλάδας