Στη φινλανδική εταιρία βιοτεχνολογίας Metgen το Βραβείο Καινοτομίας Radar για το 2021…