Στη Νομική Υπηρεσία το μπαλάκι για τους ασθενείς με καταρράκτη