Στην τελική της φάση η επένδυση στα Λουτρά Ελευθερών