Στις Μοίρες η ομάδα αγροτικής πολιτικής του Σύριζα