Στο ελληνικό πρόγραμμα απόκτησης Κορβετών πρέπει να συμμετάσχει και η Λευκωσία