«Στο Ηράκλειο ο γ.γ. ΈΡευνας και Καινοτομίας, Αθανάσιος Κυριαζής»