Στο πλοίο θα διανυκτερεύσουν οι μετανάστες και πρόσφυγες που έφτασαν στην Κ. Πάφο