Τα E-sports, οι gamers και η άνθιση του κλάδου στη Μέση Ανατολή