Τα πρώτα 44 ΤΟΜΑ Μ1117 ASV στην Ελλάδα Τα νησιά μας αποκτούν ισχυρό όπλο