Τα σενάρια και οι εκτιμήσεις για την πορεία της πανδημίας