Τα στρατιωτικά αερόπλοια μπορεί να υπηρετήσουν ξανά τον 21ο αιώνα