Ταξίαρχος Μπ. Παπασπύρος: Το ραντάρ της ΕΑΒ που αντιμετωπίζει τα drone 4 χρόνια σε πάγο, διά μαγείας