«Θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να πατάξουμε όσους εκμεταλλεύονται τους μετανάστες»