Θεαματική εμφάνιση και “διπλό” για τα Κανάρια, 1-4 τη Θέρισσο