Θέμης Πολυβίου για τη διαχείριση της πανδημίας στα σχολεία