Θεσσαλονίκη: Επεισόδια μετά το πέρας της πορείας για το Πολυτεχνείο