Θείος και ανιψιός νεκροί από αναθυμιάσεις σε δεξαμενή μούστου