Τι γίνεται με τα θέατρα και τις παιδικές παραστάσεις λόγω των νέων μέτρων