Τι λένε οι προσωπικοί γιατροί για την πρόταση Σιζόπουλου