Τι λένε κάτοικοι Ιδαλίου για τα ασφαλτικά εργοστάσια