Τι περιλαμβάνει η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων