Το ISIS συνεχίζει να βασίζεται σε «υλικοτεχνικούς κόμβους» εντός της Τουρκίας