Το «κόλπο» της Ρωσίας για τον έλεγχο της ευρωπαϊκής αγοράς με γιγάντιο κοίτασμα φυσικού αερίου