Το Μαρόκο ενδιαφέρεται να αγοράσει το αμυντικό σύστημα Iron Dome του Ισραήλ