Τον προετοίμασαν τρεις φορές για εξέταση και μετά του είπαν “να φάτε κάτι”