Τραυμάτισε με μαχαίρι μέλος του κοινοτικού Συμβουλίου Τραχυπέδουλας