Τρέμει η Τουρκία: Κύπρος-Γαλλία-Ιταλία δημιούργησαν την QUAD στην Α. Μεσόγειο