Τρεις ελληνικές ασκήσεις σε σημεία «φωτιά» για την Τουρκία και στο βάθος «Μέδουσα»