Βαλτική Θάλασσα: Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και η καταστροφή του οικοσυστήματος…