Ξεκάθαρη αιχμή του Υπ. Οικ. για αιτήσεις “Μαϊμού” ζημιών στο πρόγραμμα αρωγή