2 Δεκέμβριος: Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Δουλείας