50 οικοδομικές άδειες για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου απο το Επιμελητήριο Καβάλας