Άφαντες οι δυο γυναίκες, εκπνέει η κράτηση του βασικού υπόπτου